خدمات مجالس عروسی

• گل آرایی یکی از زیباترین قسمتهای تزیین یک مراسم میباشد.
• رنگ گل بهتر است با سلیقه عروس و داماد انتخاب شود.
• معمولا در منوها گل آرایی روی میزها و جایگاه عروس و داماد در نظر گرفته میشود و برای خاص تر شدن مراسم بهتر است برای فضاهای دیگر از قبیل گل آرایی پله ها، ستون ها، سقف ورودی عروس و داماد و ... نیز تدبیری اندیشیده شود.
• به طور معمول گل ماشین عروس و دسته گل را به گل فروشی سفارش میدهند ولی اگر بخواهید این امر را نیز موسسه تشریفاتی به عهده خواهد گرفت.